AKTIVITETER I FOLKETS HUS:

Banko -  mandag klokken 19 I gang
Billiard - mandag-torsdag I gang
Bridge  - onsdag 13-16:30 start 9. sept
Bøfhold 1 - start 15. sept. 
Bøfhold 3 - start 24. sept.
Børneloppemarked - (ej fastlagt)
Børnebanko - søndag 13-15 (ej fastlagt)
Datastuen - mandag 10-12 (ej fastlagt)
Foredragsforening -  torsdag 14:30-16:30 start 8. oktober
Gennmføres med TILMELDING  hvis nugældende Covid 19 regler ikke skærpes. max 50 deltagere, 1m. afstand
FællesspisningAFLYSES SÅ LÆNGE NUGÆLDENDE COVID19 REGLER OPRETHOLDES OG IKKE MILDNES
Kræmmermarked - lukket 2020
Lyspunktet - Gymnastik start 7. sept. 
Robust borger - (ej fastlagt)
Yoga - start 22. sept
 
 
 
 
 
 
 

 KONTAKT TIL BORGERFORENINGEN 

Tlf. 2423 0872 
SMS eller indtal
Snogebaekborgerforening@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
UDLEJNING AF FOLKETS HUS
Folkets hus ejer vi alle, så alle må leje det til fødselsdage, konfirmationer, møder, arrangementer, bryllupper m.m. Lokalet rummer op til 80-90 personer samt et køkken med service til et tilsvarende antal. Alt under hensyntagen til gældende statslige regler for forsamlinger. 
Det vil være klogt at se om huset er ledigt i udlejningskalenderen, samt i udlejningsfolderen. Bookning kan foregå på mail snogebaekborgerforening@gmail.com eller ved at ringe eller sende en SMS til 2423 0872 hvor en eventuel forudgående rundvisning i huset ligeledes kan aftales.
 
 
Snogebæk Borgerforening | Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø - Danmark | Tlf.: 2423 0872 | Snogebaekborgerforening@gmail.com