Aktiviteter / Foredrag i Folkets Hus. Torsdagsklubben
Alle foredrag holdes i den store sal i Folkets Hus, Hovedgaden, Snogebæk, klokken 14:30 - 16:30 med kaffepause
Kaffe/te med kage serveres à 30 kr/person
Alle er velkomne - Kontaktpersoner Birgit og Henning Bender, Snogebæk 40413664; bbender@mail.dk
 
  
 13. september 2018
Finn Ole Sonne Nielsen: Bornholms Arkæologi, seneste nyt.
 
18. oktober 2018
Søren Wolff: "Når man ikke kan holde kæft.....!"
 
8. november 2018
Knud Andersen: "Som jeg så det" 
 
13. december 2018
Henning Bender: Snogebæk i gamle dage. Fotografier og arkivalier
 
10. januar 2019
Bjørn Pedersen: 35 år på "Jens Væver" 
 
14. februar 2019
 Jakob Seerup; Fyrmesteren på Hammeren
 
 14.marts 2019
 En sangeftermiddag med Hans Askou
 
AFLYST pga DØDSFALD 11. april 2019
 Erik Grønvang Nielsen: Filmen "107 år med 66-selskabet"
Snogebæk Borgerforening | Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø - Danmark | Tlf.: 2423 0872 | Snogebaekborgerforening12@gmail.com