Aktiviteter / Foredrag i Folkets Hus. Torsdagsklubben
Alle foredrag holdes i den store sal i Folkets Hus, Hovedgaden, Snogebæk, klokken 14:30 - 16:30 med kaffepause
Kaffe/te med kage serveres à 30 kr/person
Alle er velkomne - Kontaktpersoner Birgit og Henning Bender, Snogebæk 40413664; bbender@mail.dk 
  
 12. september 2019
Bent Boesen: Tog- og busholdesteder på SØ-Bornholm 
10. oktober 2019
Käthe Bruun Jensen: Hvad sker der med vores vand? 
14. november 2019
Alex Speed Kjeldsen: En ny Bornholmsk ordbog 
12. december 2019
Sigrid Abrahamsen: Julens sange 
16. januar 2020
Anders Pihl: Grænsedragninger i Poulsker Sogn 
13. februar 2020
Jens Ole Fassel: Bornholmske stednavne  
 12.marts 2020
Søren P. Sillehoved: Blomsternes Bornholm 
16. april 2020
Poul Ancher Hansen: Vor lokale kulturarv
8. oktober 2020
Klaus Thorsen: Sidste nyt fra Svartamulla
14. januar 2021
Alex Speed: Den bornholmsk ordbog på nettet
Snogebæk Borgerforening | Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø - Danmark | Tlf.: 2423 0872 | Snogebaekborgerforening12@gmail.com