Aktiviteter / Kræmmermarked

Kræmmermarked

 Kræmmermarked på havnepladsen
Hver lørdag fra den 27. maj til og med den 26. august 2023 
Tilmelding og betaling gerne senest onsdag før aktuel lørdag, men meget gerne tidligere til alle markedsdage
Pris pr. bord (2 meter) pr. gang 75 kr.
BETAL PÅ MOBILPAY 791075
Angiv dato for marked og antal borde
 
 
YDERLIGERE OPLYSNING PÅ 4041 3664 (helst SMS) 
 
 
Aflysning pga vejr meddeles hurtigst muligt, senest lørdag morgen kl. 7:00 på borgerforeningens hjemmeside og facebook.
Ved aflysning (massivt regnvejr/mange byger iflg. DMI, SMHI, YR) overføres indbetalte beløb til efterfølgende lørdag eller refunderes hvis det ikke er muligt at deltage senere.Om refusion meddel det på 40413664 (SMS)
 
 
 
Pris pr. bord (2 meter): 75 kr. betales senest onsdag før den aktuelle lørdag via Mobilpay på 791075. Opstilling af egne borde ikke tilladt.

Mellem 9:45 og 14 på markedsdage er pladsen lukket for al kørsel. Kræmmerpladsen er bilfri. Biler parkeres på anvist P-Plads. Dog tillades at sætte/hente kræmmervarer 8:30-9:30 og fra kl. 14.  Bordene skal ryddes umiddelbart efter kl. 14 hvor bordene fjernes.

Eventuel aflysning (meget dårligt vejr) annonceres  på Snogebæk Borgerforenings Facebook og Hjemmeside. 

Snogebæk kræmmermarked kan ikke gøres ansvarlig for tab som følge af vejrlig, tyveri eller lignende.

Ret til ændringer forbeholdes

SNOGEBÆK BORGERFORENING
Alt overskud går til Borgerforeningens arbejde
 
Henning Bender  | Tlf.: +4540413664 | hbender@mail.dk